ARBITRAJUL COMERCIAL

     Arbitrajul comercial este o alternativa privata de justitie ce are in vedere solutionarea litigiilor comerciale patrimoniale (evaluabile in bani). Litigiile comerciale presupun existenta unor neintelegeri privind validitatea, interpretarea (partile inteleg diferit clauzele contractului), executarea (ex:neplata unei facturi) sau desfiintarea unui contract comercial intern sau de comert exterior, precum si orice neintelegeri derivate din alte raporturi de drept comercial.

AVANTAJELE ARBITRAJULUI COMERCIAL

     Solutionarea rapida si definitiva a litigiului termenul maxim in care se da o hotarare arbitrala este de 5 luni în cazul litigiilor interne si 9 luni în cazul litigiilor internationale. Cheltuieli arbitrale reduse taxele arbitrale sunt mai mici decat taxele de timbru si se platesc o singura data. Judecarea litigiului de catre arbitri specializati, impartiali si independenti, alesi de catre parti. Confidentialitatea dosarului litigiului si a dezbaterilor in cauza.
     Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie pentru parti nu este supusa apelului, singura cale de atac admisa este actiunea in anulare care se exercita in temeiul art. 364 Cod procedura civila conform
caruia hotararea poate fi desfiintata numai din motive expres prevazute de lege (nulitatea conventiei arbitrale, neindeplinirea procedurii arbitrale, incalcarea ordinii publice, a bunelor moravuri sau a unor dispozitii legale imperative) are efectele unei hotariri judecatoresti se executa de buna voie, dar este susceptibila de executare silita, in cazul cind executarea nu se indeplineste de buna voie arbitrajul pune la indemana partilor si o procedura de conciliere prealabila.
     Singura conditie pentru atragerea competentei Comisiei de Arbitraj este existenta conventiei arbitrale intre parti, care poate fi inserata in contract (clauza arbitrala) sau intr-un act distinct de acesta (compromis).

   
© CCIA Calarasi