În data de 19 mai 2014 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul “CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)”. Proiectul, în valoare totală de 812202,40 euro este finanțat prin Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, și implementat de Camera de Comerț și Industrie Ruse, Camera de Comerț și Industrie Vratsa, Asociația ”Idein” Ruse, toate din Bulgaria, Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare Craiova și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași. Perioada de implementare a proiectului este de 18 de luni.

Proiectul va contribui la îmbunătățirea comunicării și accesibilității pentru mediul de afaceri din zona transfrontalieră româno-bulgară prin implementarea unei rețele de centre de videoconferință de înaltă performanță în patru puncte cheie – Călărași, Craiova, Ruse și Vratsa. Videoconferința (VC) este o tehnologie de comunicare, care îmbină voce, imagine și date. Cu ajutorul soluțiilor de videoconferință, utilizatorii la distanță pot interacționa în timp real ca și cum s-ar afla în aceeași cameră. În timpul conexiunii se pot partaja prezentări, grafice, rapoarte, etc., ceea ce va duce la scurtarea semnificativă a procesului de luare a deciziei. Mai mult, tehnologia VC este o modalitate modernă de lucru de colaborare între oameni din locuri îndepărtate. Sistemul va permite accesul mai rapid și sigur la informații între diferite părți interesate, publice și private, ca o condiție importantă pentru cooperare, identificarea, planificarea și dezvoltarea de proiecte și inițiative comune. Prin realizarea acestor facilități vor fi create condiții de rezolvare, cel puțin în parte, a dezavantajelor legate de distanțele geografice, facilitând comunicarea dintre centrele urbane îndepărtate de pe ambele părți ale Dunării.

Rețeaua VC oferă un mijloc alternativ de a îmbunătățire a accesibilitatea care are numeroase avantaje:

• Scad costurile de călătorie;

• Se elimină timpul ce se pierde în timpul transportului și se elimină stresul și posibilele accidente de călătorie;

• VC este o tehnologie "verde", cu un efect extraordinar pentru mediu în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și alte efecte nocive asupra naturii.

Cu ajutorul acestei soluții inovatoare facilitățile de comunicare vor fi modernizate și va crea o oportunitate viabilă pentru atenuarea obstacolelor legate de distanțele geografice și barierele fizice, promovând astfel dialogul între părțile interesate, și se va forma o bază solidă pentru dezvoltarea economică și socială comună a zonei transfrontaliere. Acesta va reuni oamenii, comunitățile și economiile care vor contribui la o imagine favorabilă integrată a regiunii transfrontaliere.

   
© CCIA Calarasi