Aprobat

          Presedinte

ANUN DE ATRIBUIRE

 

A contractului de furnizare servicii de realizare si printare materiale publicitare

Cod proiect : 16.4.2.050

Proiect : CBC LAMORLAB — Developing an integreted and inclusive labor market at cross-border level”

  1. Denumirea si adresa achizitorului

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

Strada Progresul, Bloc BBB, etaj 3, Calarasi

Tel : 0242-311161, Fax: 0242-318940

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Categoria, descrierea serviciilor ce urmeaza a fi prestate

Servicii de realizare si printare materiale publicitare

Cod CPV : COD CPV : 79000000-4 - Servicii pentru intreprinderi: drept, marketing, consultanta, recrutare, tiparire si securitate (Rev.2)

  1. Data atribuirii contractului : 09.08.2017
  2. Procedura aplicata

Ordinului nr. 1284/08.08.2016 privind aprobarea „Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene”

  1. Numele ofertantului catigator

PHOENIX PROD SRL, cu sediul in municipiul Calarasi, Str. Belsugului, Bl. D2, sc.2, ap.l, judetul Calarasi

  1. Valoarea la care a fost atribuit contractul 55.433,94 lei/fara TVA
  2. Data publicarii anuntului de participare 14.07.2017 (pe site-ul www.cciacl.ro)
  3. Numarul si data contractului : 408/09.08.2017

Manager proiect

Viorel Ghita

   
© CCIA Calarasi