Nr. 387/01.08.2017

Anunț de atribuire - achiziție de servicii de contabilitate

Achizitie directa

 1. Denumirea și adresa autorității contractante: CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE SI AGRICULTURA CALARASI cu sediu in Calarasi, Bloc BBB, et. 4, telefon/fax 0242311161/0242318941
 2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, se prezintă motivele justificative: Nu este cazul
 3. Categoria, descrierea și cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile CVP: Servicii de contabilitate; Cod
 4. Data atribuirii contractului de servicii: 27.07.2017
 5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii: pretul cel mai scazut.
 6. Numărul de oferte primite: .Nu este cazul
 7. Denumirea și adresa ofertantului/ofertantilor câștigător/câștigători: URSU DORINA — expert contabil cu sediul in Calarasi, str. Progresul, nr. 1, et. 3, ap. 14, judetul Calarasi, telefon: 0726713117, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , inregistrata in Tabloul corpului expertilor contabili si al contabililor autorizati sub numarul 2086/2009, CUI 29225443
 8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 3.100 leixl 51uni=46.500 lei aprox. 10.165 euro fara TVA
 9. Data publicării anunțului de participare: 10.07.2017
 10. Nr. si data contractului 365/24.07.2017

CPV79211000-6

Semnătura reprezentantului legal/ștampila

 

 

Nr. 352/10.07.2017

Nota privind intentia de achizitie publica directa

Ref: INTERREG V-A RO-BG,

Denumire proiect: CAREER PATHS YOUTH LABOR MOBILITY

Contract de cofinantare: cod 16.4.2.021, sistem code RO-Bg — 156, nr. 54007/21.04.2017

 1. Obiectul contractului

1.1 Denumire contract: - Contract prestari servicii contabile (expert contabil),

1 .2. Locatia prestarii: Municipiul Calarasi, str. Progresului ,blocBBB, etaj 3, judetul Calarasi

2.Cod CPV si denumirea acestuia: 79211000-6 furnizare servicii contabilitate;

3.Cantitatea sau scopul contractului de achizitie publica

 1. Valoarea contractului

4.1. Determinarea valorii lunare estimate a contractului de achizitie publica: 3.100 lei/luna, potrivit anexei „Buget".

5.Durata estimativa a contractului de achizitie publica: 15 luni.

 

   
© CCIA Calarasi