IANICI S.R.L.…

IANICI S.R.L.… (5644)

Super User (Uncategorised) 2013-10-22 09:50:20

 Societatea IANICI SRL isi desfasoara ac…

Read More...

09.03.2018_ACHIZITIE ECHIPAMENTE…

14.07.2017_Achizitie materiale promotionale…

23.03.2018_Anunt de atribuire echipamente…

ACHIZITIE ECHIPAMENTE…

Consultanta in afaceri

Servicii de informare si consultanta pentru întreprinzatori privind:

- surse de finantare pentru intreprinzatori;
- dezvoltarea unei afaceri noi;
- dezvoltarea unei afaceri existente;
- programe de dezvoltare lansate la nivel regional;
- programe de dezvoltare lansate la nivel national;
- programe de sprijinire a exporturilor;
- conditii de export pe pietele externe;
- programe de incurajare a initiativelor de cooperare cu finantari externe;

Organizare în functie de cerere de:

- sesiuni de informare pentru intreprinzatori;
- seminarii pentru abordarea surselor de finantare;
- seminarii de management;
- seminarii pe teme de comert international;
- seminarii in domeniul managementului calitatii;
- seminarii in domeniul protectiei proprietatii industriale.

Consultanta juridica

Departamentul Juridic al C.C.I.A. Calarasi, desfasoara activitati de asistenta si consultanta pentru comercianti, dupa cum urmeaza:
- îndrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;
- obtinerea rezervarii denumirii firmei;
- pregatirea documentatiei în vederea înregistrarii în Registrul comertului;
- tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;
- redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor administratorilor împuternicitilor sucursalelor si a cenzorilor ce îndeplinesc conditiile prevazute de lege;
- redactarea actului constitutiv si al actului aditional al persoanelor juridice supuse obligatiei de înregistrare în Registrul comertului;
- obtinerea datei certe pentru documentatia supusa înregistrarii;
- prestarea de servicii de consultanta în vederea obtinerii avizelor / autorizatiilor de functionare;
- obtinerea avizelor / autorizatiilor de functionare;
- depunerea bilantului contabil al comerciantilor la registrul comertului;
- depunerea cererii de înregistrare si a documentelor însotitoare la registrul comertului.
- organizeaza activitatea de mediere si de solutionare prin arbitraj a litigiilor comerciale si civile interne si internationale, în conditiile prevazute de Codul de procedura civila, de legile speciale în domeniu si de conventiile internationale la care România este parte.
- elibereaza certificate de origine pentru marfurile românesti, certificate preferentiale vamale si carnete pentru admitere temporara a marfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzantele comerciale firmele înscrise, adnotarile si modificarile în siluatia juridica a firmelor, precum si certificate ce atesta, existenta unor incidente comerciale.   
© CCIA Calarasi