IANICI S.R.L.…

IANICI S.R.L.… (3760)

Super User (Uncategorised) 2013-10-22 09:50:20

 Societatea IANICI SRL isi desfasoara ac…

Read More...

09.03.2018_ACHIZITIE ECHIPAMENTE…

14.07.2017_Achizitie materiale promotionale…

23.03.2018_Anunt de atribuire echipamente…

ACHIZITIE ECHIPAMENTE…

 

Un eveniment v-a perturbat activitatea ?! Protejati-va!

 

 Solicitati,  la CCIA Calarasi, un  AVIZ DE  FORTA MAJORA

quake

       Evenimentele generatoare de forţă majoră pot fi evenimente naturale incontrolabile şi imprevizibile (cutremur, furtună, inundaţie, incendiu, orice altă calamitate naturală), precum şi război, atentat terorist, grevă în unele cazuri, etc., enumerarea acestora nefiind limitativă. Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare de fapt, imprevizibilă şi de neînlăturat, care împiedică în mod obiectiv executarea unei obligaţii contractuale. Deosebit de important este faptul că prezentarea unui aviz de forţă majoră partenerului contractual duce la exonerarea de răspundere a părţii care îl invocă, de exemplu scuteşte partea care este în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţia contractuală de la plata penalităţilor de întârziere, a dobânzilor sau daunelor interese, pentru perioada cât durează evenimentul de forţă majoră.

       In această perioadă, cei mai afectaţi agenţi economici sunt operatorii din sectorul agricol care, din cauza secetei prelungite, se vad in situatia de a nu-si putea  îndeplini obligaţiile contractuale, unele dintre culturile de vara fiind partial sau cvasi-total compromise.  Asadar, ei se pot adresa CCIA Calarasi, iar solicitarea trebuie să cuprindă prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, consecinţele acestuia în relaţia cu partenerul contractual şi argumentele juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră. Avizul favorabil de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant. Documentaţia depusă la dosar trebuie să cuprindă: contractul comercial afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră; atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz, privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului; notificari adresate partenerului contractual în legatură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale. Persoana solicitantă îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată CCIA Calarasi de emitere a unui  aviz de forţă majoră. Un astfel de aviz costă 1.000 de lei, iar membrii Camerei beneficiază de reduceri substanţiale.

   
© CCIA Calarasi