IANICI S.R.L.…

IANICI S.R.L.… (5640)

Super User (Uncategorised) 2013-10-22 09:50:20

 Societatea IANICI SRL isi desfasoara ac…

Read More...

09.03.2018_ACHIZITIE ECHIPAMENTE…

14.07.2017_Achizitie materiale promotionale…

23.03.2018_Anunt de atribuire echipamente…

ACHIZITIE ECHIPAMENTE…

 

Nota privind intentia de achizitie publica directa

 

Ref:  INTERREG V-A RO-BG

Denumire proiect:  ENTREPRENEURSHIP FOR YOUTH LABOR MOBILITY

Contract de cofinantare: cod 16.4.2.015, sistem code  Ro-Bg – 169, nr. 5400775246/08.06.2017

 

  1. 1.    Obiectul contractului

1.1  Denumire contract:   - Contract prestari  servicii contabile (expert contabil),

1.2. Locatia  prestarii: Municipiul Calarasi, str. Progresului ,bloc BBB, etaj 3, judetul Calarasi

2.Cod CPV si denumirea acestuia: 79211000-6 furnizare servicii contabilitate;  

3.Cantitatea sau scopul contractului de achizitie publica

3.1. Total cantitati/prestari servicii: conform bugetului proiectului privind costurile de functionare, linia External expertise and services.

 

4. Valoarea contractului

      4.1. Determinarea valorii lunare estimate a contractului de achizitie publica: 1.550 lei/luna,  potrivit anexei „Buget”.

 

5.Durata estimativa a  contractului de achizitie publica: 17 luni.

 

6. Atribuirea contractului  de achizitie publica  se va face prin:  achizitie directa, conf. Art. 7, al 5 din Legea  nr. 98/2016.

   
© CCIA Calarasi