Membrii Camerei sunt comerciantii, persoanele juridice si persoane fizice din circumscriptia sa si din alte judete si tari la cererea expresa a acestora din domeniile: industrie, servicii, comert, constructii, agricultura si altele care adera la Statut si platesc taxa de inscriere si cotizatia anuala. 

     Pot deveni membri ai Camerei si necomerciantii din circumscriptia sa, asa cum sunt asociatiile sau organizatiile care activeaza in domeniul economic. Totodata pot fi membrii onorifici oameni de stiinta, cadre didactice, specialisti de inalta formatie profesionala.

      Calitatea de membru al Camerei se confera, la cerere, de Colegiul de Conducere al acesteia si se poate formaliza prin contract.
Decizia Colegiului de Conducere privind acceptarea sau respingerea cererii de inscriere ca membru ala Camerei poate fi contestat de Adunarea Generala a carei hotarari este definitiva. Membrii Camerei au aceleasi drepturi si indatoriri.

Art.11. Membrii Camerei au dreptul:

a. Sa participe la Adunarile Generale ale Camerei, sa puna in discutie si sa ia parte la dezbaterea
problemelor care intereseaza comertul, industria, agricultura, serviciile sau bunul mers al Camerei;
b. Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Camerei;
c. Sa beneficieze in conditiile Statutului de serviciile Camerei;
d. Sa participe cu prioritate la constituirea de catre Camera de societati comerciale sau alte forme
asociative admise de lege, avand drept scop prestarea de servicii in interesul membrilor;
e. Sa sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comerciantilor, in
vederea apararii si promovarii acestor interese;
f. Sa beneficieze de anumite servicii gratuite in conditiile achitarii cotizatiei;
g. Sa beneficieze de o reducere de 50% din tariful cotizatiei anuale pe o perioada de un an de la data dobandirii calitatii de membru, cand aceasta a avut loc in cel mult 3 luni de la data inmatricularii
societatii comerciale;
h. Sa participe cu prioritate la cursurile, conferintele si celelalte actiuni organizate de Camera pentru
formarea si perfectionarea profesionala a membrilor sai, acestia fiind informati despre toate actiunile
Camerei.

Art.12. Membrii Camerei au urmatoarele indatoriri:
a. Sa respecte prevederile prezentului Statut, si hotararile organelor de conducere ale Camerei, sa-si
dea tot concursul pentru indeplinirea obiectivelor Camerei;
b. Sa plateasca taxa de inscriere odata cu formularea cererii si cotizatiilor anuale in cote semestriale in primele 2 luni de la inceperea semestrului. In cazul in care se inregistreaza restante in plata cotizatiei anuale, dupa expirarea unui semestru, membrul Camerei nu va mai beneficia de serviciile gratuite ale Camerei.
c. Sa-si desfasoare activitatea cu respectarea legii si a uzantelor corecte in comert, evitand orice act de concurenta neloiala.

Art.13. Membrii C.C.I.A. Calarasi pierd aceasta calitate, dupa caz, prin:
a. Incetarea existentei persoanei juridice;
b. Renuntarea la calitatea de membru;
c. Retragerea calitatii de membru, in cazul in care acesta nu plateste cotizatia pe o perioada mai mare de un an;
d. Incalcarea grava sau repetata a indatoririlor ce ii revin in baza prevederilor prezentului Statut;
e. Firma a devenit nedemna ca efect a unei sanctiuni fiscale, penale sau prin declarare in stare de faliment. Pierderea caliatatii de membru se constata sau, dupa caz, se decide de Colegiul de Conducere. Decizia Colegiului de Conducere poate fi revizuita de Adunarea Generala, care pronunta o
hotarare definitiva. Membrii care au pierdut aceasta calitate o pot redobandi prin hotararea Colegiului de Conducere luata la un interval de minim 6 luni de la excludere.

Extras din Statutul C.C.I.A. Calarasi
Descarca formularul pentru inscrierea firmei ca membru al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi


   
© CCIA Calarasi