Membri

Membrii Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi sunt, in intelesul statutului Camerei, comercianti (persoane fizice autorizate sa exercite acte de comert în conditiile legii, individual sau in asociatii familiale, societatile comerciale, regiile autonome, organizatiile cooperatiste, societatile cooperative, precum si orice alte entitati juridice definite ca atare prin lege; se asimileaza acestora filialele, sucursalele, reprezentantele, birourile, agentiile unor societati comerciale si altele asemenea, cu sau fara personalitate juridica) si necomercianti (liber profesionistii, asociatiile si fundatiile cu preocupari în domeniul economic).

Calitatea de Membru al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura deschide calea catre noi oportunitati.Ca si membru al C.C.I.A., firmele au acces la servicii exclusiviste sau cu cost redus, la informatii centralizate oferite in cel mai scurt timp.

 

Argumente pentru a deveni  membru al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

Sustinere si reprezentare

Principalele preocupari ale Camerei sunt axate pe reprezentarea si  apararea intereselor comunitatii de afaceri si ale membrilor nostrii in fata factorilor de decizie importanti.

Credibilitate

Calitatea de membru al CCIA Calarasi este cea mai buna carte de vizita in relatiile cu partenerii din tara sau strainatate, oferindu-le acestora un plus de incredere.

Apartenenta la o retea globala

Firmele membre vor deveni  parte din cea mai veche si respectata organizatie de afaceri la nivel mondial, camera de comert, un brad care dateaza din secolul XVI.

Notorietate si prestigiu

In calitate de portavoce a mediului de afaceri local, CCIA Calarasi ofera membrilor sai oportunitatea de a se face cunoscuti pe piata prin prezenta activa la conferinte, seminarii, workshop-uri, dezbateri profesionale.

Facilitati

Firmele membre se bucura de un regim privilegiat, beneficiind de un plus de valoare la costuri mai mici. Serviciile menite sa acopere intreg ciclul de viata al unei afaceri, adaptate profilului firmei, sunt oferite in conditiile unor reduceri sau chiar gratuit.

Informatii de afaceri

Cu ajutorul publicatiilor tiparite sau electronice editate de Camera, distribuite gratuit sau contra cost, firmele sunt la curent  cu ceea ce le intereseaza: studii economice, oportunitati de afaceri, analize de sector, legislatia in vigoare, articole, informatii financiare si multe altele.

Oportunitati de afaceri

CCIA Calarasi va pune la dispozitie bazele de date cu ofertele si profilele de cooperare comerciala si tehnologica  a mii de companii europene care isi cauta parteneri. Expertii nostrii va ofera sprijin pentru a contacta parteneri si a va promova ofertele.

 

Lista membrilor CCIACL

Lista membrilor

 

Cotizații

Membrii Camerei sunt comerciantii, persoanele juridice si persoane fizice din circumscriptia sa si din alte judete si tari la cererea expresa a acestora din domeniile: industrie, servicii, comert, constructii, agricultura si altele care adera la Statut si platesc taxa de inscriere si cotizatia anuala.

Pot deveni membri ai Camerei si necomerciantii din circumscriptia sa, asa cum sunt asociatiile sau organizatiile care activeaza in domeniul economic. Totodata pot fi membrii onorifici oameni de stiinta, cadre didactice, specialisti de inalta formatie profesionala.

Calitatea de membru al Camerei se confera, la cerere, de Colegiul de Conducere al acesteia si se poate formaliza prin contract.
Decizia Colegiului de Conducere privind acceptarea sau respingerea cererii de inscriere ca membru ala Camerei poate fi contestat de Adunarea Generala a carei hotarari este definitiva. Membrii Camerei au aceleasi drepturi si indatoriri.

Art.11. Membrii Camerei au dreptul:

a. Sa participe la Adunarile Generale ale Camerei, sa puna in discutie si sa ia parte la dezbaterea
problemelor care intereseaza comertul, industria, agricultura, serviciile sau bunul mers al Camerei;
b. Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Camerei;
c. Sa beneficieze in conditiile Statutului de serviciile Camerei;
d. Sa participe cu prioritate la constituirea de catre Camera de societati comerciale sau alte forme
asociative admise de lege, avand drept scop prestarea de servicii in interesul membrilor;
e. Sa sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comerciantilor, in
vederea apararii si promovarii acestor interese;
f. Sa beneficieze de anumite servicii gratuite in conditiile achitarii cotizatiei;
g. Sa beneficieze de o reducere de 50% din tariful cotizatiei anuale pe o perioada de un an de la data dobandirii calitatii de membru, cand aceasta a avut loc in cel mult 3 luni de la data inmatricularii
societatii comerciale;
h. Sa participe cu prioritate la cursurile, conferintele si celelalte actiuni organizate de Camera pentru
formarea si perfectionarea profesionala a membrilor sai, acestia fiind informati despre toate actiunile
Camerei.

Art.12. Membrii Camerei au urmatoarele indatoriri:
a. Sa respecte prevederile prezentului Statut, si hotararile organelor de conducere ale Camerei, sa-si
dea tot concursul pentru indeplinirea obiectivelor Camerei;
b. Sa plateasca taxa de inscriere odata cu formularea cererii si cotizatiilor anuale in cote semestriale in primele 2 luni de la inceperea semestrului. In cazul in care se inregistreaza restante in plata cotizatiei anuale, dupa expirarea unui semestru, membrul Camerei nu va mai beneficia de serviciile gratuite ale Camerei.
c. Sa-si desfasoare activitatea cu respectarea legii si a uzantelor corecte in comert, evitand orice act de concurenta neloiala.

Art.13. Membrii C.C.I.A. Calarasi pierd aceasta calitate, dupa caz, prin:
a. Incetarea existentei persoanei juridice;
b. Renuntarea la calitatea de membru;
c. Retragerea calitatii de membru, in cazul in care acesta nu plateste cotizatia pe o perioada mai mare de un an;
d. Incalcarea grava sau repetata a indatoririlor ce ii revin in baza prevederilor prezentului Statut;
e. Firma a devenit nedemna ca efect a unei sanctiuni fiscale, penale sau prin declarare in stare de faliment. Pierderea caliatatii de membru se constata sau, dupa caz, se decide de Colegiul de Conducere. Decizia Colegiului de Conducere poate fi revizuita de Adunarea Generala, care pronunta o
hotarare definitiva. Membrii care au pierdut aceasta calitate o pot redobandi prin hotararea Colegiului de Conducere luata la un interval de minim 6 luni de la excludere.

Extras din Statutul C.C.I.A. Calarasi

Cerere înscriere membru CCIA Călărași

Cerere membru nou