Totul despre firme

Acte firme

Pentru a pune bazele unei afaceri in primul rand este necesara identificarea activitatii si infiintarea firmei, care consta in:

– stabilirea obiectelor de activitate
– alegerea formei juridice
– alegerea denumirii firmei
– verificarea denumirii firmei
– redactarea actului constitutiv
– depunerea capitalului social la banca
– depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor
– inregistrarea la Oficiul Registrul Comertului
– obtinerea certificatului de inmatriculare si a autorizatiilor de functionare
– obtinerea stampilei si a formularelor fiscale tipizate speciale

Potrivit Legii nr. 31/1990 republicata si modificata cu privire la inmatricularea societatilor comerciale: Art. 35.

(1) In termen de 15 zile de la data autentificarii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii
societatii, ori un imputernicit al acestora, vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a
carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.

(2) Cererea va fi insotita de:
a. actul constitutiv al societatii;
b. dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;
c. actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si
imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
d. actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;
e. declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc
conditiile prevazute de prezenta lege.

(3) Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de catre autoritatile publice in functie de obiectul
de activitate al unei societati, vor fi solicitate de catre oficiul registrului comertului, in termen de 5 zile
de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizarile tehnice si nici cele a caror eliberare este legal conditionata de inmatricularea societatii.

Înființare firme

Înființare firme PDF

Top firme