Servicii

1. ARBITRAJUL COMERCIAL

Arbitrajul comercial este o alternativa privata de justitie ce are in vedere solutionarea litigiilor comerciale patrimoniale (evaluabile in bani). Litigiile comerciale presupun existenta unor neintelegeri privind validitatea, interpretarea (partile inteleg diferit clauzele contractului), executarea (ex:neplata unei facturi) sau desfiintarea unui contract comercial intern sau de comert exterior, precum si orice neintelegeri derivate din alte raporturi de drept comercial.

AVANTAJELE ARBITRAJULUI COMERCIAL

Solutionarea rapida si definitiva a litigiului termenul maxim in care se da o hotarare arbitrala este de 5 luni în cazul litigiilor interne si 9 luni în cazul litigiilor internationale. Cheltuieli arbitrale reduse taxele arbitrale sunt mai mici decat taxele de timbru si se platesc o singura data. Judecarea litigiului de catre arbitri specializati, impartiali si independenti, alesi de catre parti. Confidentialitatea dosarului litigiului si a dezbaterilor in cauza.
Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie pentru parti nu este supusa apelului, singura cale de atac admisa este actiunea in anulare care se exercita in temeiul art. 364 Cod procedura civila conform
caruia hotararea poate fi desfiintata numai din motive expres prevazute de lege (nulitatea conventiei arbitrale, neindeplinirea procedurii arbitrale, incalcarea ordinii publice, a bunelor moravuri sau a unor dispozitii legale imperative) are efectele unei hotariri judecatoresti se executa de buna voie, dar este susceptibila de executare silita, in cazul cind executarea nu se indeplineste de buna voie arbitrajul pune la indemana partilor si o procedura de conciliere prealabila.
Singura conditie pentru atragerea competentei Comisiei de Arbitraj este existenta conventiei arbitrale intre parti, care poate fi inserata in contract (clauza arbitrala) sau intr-un act distinct de acesta (compromis).

2. CONSULTANȚĂ

Consultanta in afaceri

Servicii de informare si consultanta pentru întreprinzatori privind:

– surse de finantare pentru intreprinzatori;
– dezvoltarea unei afaceri noi;
– dezvoltarea unei afaceri existente;
– programe de dezvoltare lansate la nivel regional;
– programe de dezvoltare lansate la nivel national;
– programe de sprijinire a exporturilor;
– conditii de export pe pietele externe;
– programe de incurajare a initiativelor de cooperare cu finantari externe;

Organizare în functie de cerere de:

– sesiuni de informare pentru intreprinzatori;
– seminarii pentru abordarea surselor de finantare;
– seminarii de management;
– seminarii pe teme de comert international;
– seminarii in domeniul managementului calitatii;
– seminarii in domeniul protectiei proprietatii industriale.

Consultanta juridica

Departamentul Juridic al C.C.I.A. Calarasi, desfasoara activitati de asistenta si consultanta pentru comercianti, dupa cum urmeaza:
– îndrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;
– obtinerea rezervarii denumirii firmei;
– pregatirea documentatiei în vederea înregistrarii în Registrul comertului;
– tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;
– redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor administratorilor împuternicitilor sucursalelor si a cenzorilor ce îndeplinesc conditiile prevazute de lege;
– redactarea actului constitutiv si al actului aditional al persoanelor juridice supuse obligatiei de înregistrare în Registrul comertului;
– obtinerea datei certe pentru documentatia supusa înregistrarii;
– prestarea de servicii de consultanta în vederea obtinerii avizelor / autorizatiilor de functionare;
– obtinerea avizelor / autorizatiilor de functionare;
– depunerea bilantului contabil al comerciantilor la registrul comertului;
– depunerea cererii de înregistrare si a documentelor însotitoare la registrul comertului.
– organizeaza activitatea de mediere si de solutionare prin arbitraj a litigiilor comerciale si civile interne si internationale, în conditiile prevazute de Codul de procedura civila, de legile speciale în domeniu si de conventiile internationale la care România este parte.
– elibereaza certificate de origine pentru marfurile românesti, certificate preferentiale vamale si carnete pentru admitere temporara a marfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzantele comerciale firmele înscrise, adnotarile si modificarile în siluatia juridica a firmelor, precum si certificate ce atesta, existenta unor incidente comerciale.

3. ALTE SERVICII

Va putem asigura cu promptitudine, in conditiile respectarii unui bun raport pret – calitate, urmatoarele servicii :

■ realizare de studii, analize, cereri de finantare pentru orice tip de fonduri

■ conceptie si realizare materiale promotionale de orice tip, respectiv :

– agende, calendare, mape, pliante, cataloage, roll-up-uri, etc.

– tricouri, sepci, salopete, alte articole vestimentare, personalizate

– cadouri personalizate pentru sarbatori (ex. bauturi, dulciuri, ceaiuri, condimente, obiecte decorative, etc.)

■ decorarea sediului si impodobirea bradului de Craciun

■ organizare de evenimente, respectiv :

– evenimente profesionale (conferinte, seminarii, team building-uri, targuri si expozitii, lansari de produse, caravane, promotii etc.)

 

– evenimente festive (de Craciun sau pentru alte ocazii – ex. zile onomastice, aniversarea firmei, lansarea unui produs etc.)

Precizam ca, pentru fiecare client si pentru fiecare eveniment sau serviciu avem o abordare profesionista, unica, personalizata.

Relatii suplimentare si comenzi la tel. 0242.311161, 0728.275179, 0733.300041, fax. 0242.318940 sau e-mail : cciacl@cciacl.ro